We laten onze kinderen inspuiten zonder dat we weten met wat

We laten onze kinderen inspuiten zonder dat we weten met wat | Homani Buggenum

Volkskrant, 16 januari, Janneke Bazelmans.

We laten onze kinderen inspuiten zonder dat we weten met wat. De overheid moet veel transparanter worden, betoogt Janneke Bazelmans.

In de discussie omtrent vaccinaties mist het standpunt van een steeds groter wordende groep ouders die weloverwogen de beslissing neemt hun kinderen niet tegen (alle) ziekten te laten vaccineren. Ouders die geen fervente tegenstanders van vaccinaties zijn, maar kritisch en doordrongen van de mogelijke gevolgen ervan.

Het is duidelijk dat vaccineren een steeds grotere rol speelt in de geneeskunde. Wat ooit begonnen is als een vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio werd uitgebreid tot de bof, mazelen, rode hond en ook Hib. Het wachten is op een vaccin tegen waterpokken.

Gelukkig leven we in een vrij land en hebben ouders het recht hun kinderen wel, niet of gedeeltelijk te laten vaccineren. Als ouder moet je echter sterk in je schoenen staan om geen gebruik te maken van dit recht. Bovendien, hoe kun je als ouder een gedegen beslissing nemen als de informatie die vanuit overheid en consultatiebureau wordt gegeven zo eenzijdig is. Waarom krijgen ouders niet automatisch de bijsluiter van de vaccinatie (en wel die van elk doosje aspirine gekocht bij de drogist op de hoek)?

De overheid en de consultatiebureaus spreken over de voordelen van vaccineren. Over de nadelen wordt veelal gezwegen.

Vaccinatieschade

Toch komt vaccinatieschade regelmatig voor. Er zijn veel kinderen bij wie effecten van een vaccinatie nog lang blijven bestaan. Zo zijn sommige kinderen vaker verkouden, krijgen eczeem, eet- of slaapproblemen. Deze effecten worden vaak niet erkend en geaccepteerd als gevolg van een vaccinatie. Immers, bijverschijnselen komen niet voor. Hiermee gaat men voorbij aan het feit dat ieder mens anders reageert op een invasie van vreemde bacteriën en virussen. Daarentegen wordt wel algemeen erkend dat vaccinaties bij sommige kinderen niet aanslaan en ze alsnog de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn, krijgen. Hoe kan dat dan? En waarom wordt er zo weinig voorlichting gegeven over de schadelijke stoffen in vaccins?

Het vaccinatieprogramma van de overheid plaatst de kritische ouder voor een dilemma. Aan de ene kant voelt vaccineren niet goed. Naast ziektekiemen zitten er immers ook giftige hulpstoffen in de vaccins. Wie spuit er gifstoffen in een baby van amper twee maanden oud? En dan niet een keer, nee voordat een kind veertien maanden is, heeft het al vijf keer een cocktail ziektekiemen, chemische en giftige stoffen ingespoten gekregen. Een baby krijgt niet eens de kans om zelf een afweersysteem op te bouwen. Sterker nog, er wordt het afweersysteem iets opgelegd dat in normale situaties nooit zou voorkomen. En beschermen deze vaccins het kind of is het juist de conditie van het individuele immuunsysteem waar het om gaat

Misschien is het juist beter voor een kind om een ziekte door te maken en daarna levenslang immuun te zijn.

Industrietak

Aan de andere kant voelt niet vaccineren ook niet goed. Je wil niet dat je kind een ziekte krijgt met mogelijk ernstige gevolgen. Je wilt ook niet dat jij daar verantwoordelijk voor bent. En je gelooft de autoriteiten. De experts zullen het wel beter weten. Je verschuilt je achter de rug van de overheid. De overheid die precies weet wat gevaarlijk is en wat niet. Een overheid die voor de vaccinaties betaalt. Maar ook een overheid die banden heeft met farmaceuten. Wereldwijde vaccinatieprogramma’s zijn uitgegroeid tot een industrietak met miljarden winsten. Welk belang heeft een industrie bij een goede gezondheid als zij haar geld verdient aan ziekten?

Mijn ogen werden geopend tijdens de Mexicaanse griepperiode een paar jaar geleden. Angst overheerste en kleine kinderen werden opgeroepen voor een, in allerhaast, ingevoerde griepprik.

Een vaccinatie die nadrukkelijk niet op lange termijn was getest en al helemaal niet op jonge kinderen.

Dit stond gewoon in de door mij opgevraagde bijsluiters vermeld. Ook bevatte het vaccin giftige hulpstoffen. Daarnaast werden de farmaceuten die de vaccinaties leverden geheel ontslagen voor eventuele aansprakelijkheden. Het kon wat mij betreft niet duidelijker: niet vaccineren met dit vaccin!

De kritiek op het niet laten vaccineren richt zich er met name op dat ouders hiermee niet alleen hun eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen in gevaar brengen. Gepleit wordt zelfs voor het van overheidswege verplicht laten stellen van vaccinaties. Van recht naar plicht. Een plicht die botst met het recht op lichamelijk integriteit.

Het gaat in onze westerse samenleving niet om de infectieziekten zelf, maar om de angst voor deze ziekten. En we zijn zo bang dat we onze kinderen laten vaccineren zonder dat we precies weten wat en hoeveel we nou eigenlijk precies in hun lichamen spuiten.

Transparanter

De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te stellen en zelf na te blijven denken. Want als we ons niet bewust zijn van wat we bij onze kinderen inspuiten, weten we natuurlijk ook niet wat de gevolgen kunnen zijn. De overheid kan ons hier behulpzamer in zijn door het vaccinatieprogramma veel transparanter te maken.

Als ouder heb je een eigen verantwoordelijkheid en doe je wat jou het beste lijkt, ook al druist dat in tegen de mening van een andere ouder. En daarom mag de ene ouder besluiten een kind niet te laten vaccineren en de andere ouder wel.

Janneke Bazelmans is ouder, schrijver en jurist.

Tags: , ,

Leave A Reply (No comments so far)

The comments are closed.

No comments yet